Fitness

Ako Fitness & psyche Coach ponúkam pre klienta zostavenie tréningového programu na mieru, zároveň jedálniček a ako bonus, nastavenie mysle, princíp pochopenia ako funguje náš mozog, podvedomie a vedomie. Ľudstvo trpí každým rokom viac a viac psychickými a depresívnymi stavmi, už sa to nemôže skryť, už je to viditeľné na mnohých ľuďoch bezohľadu na vek, zamestnanie, podnikanie či pohlavie. Kontrola svojej mysle a emócií je aktuálna a veľmi dôležitá téma. Sladký život so zdravým vedomím. 

Ak cítiš frustráciu a demotiváciu cvičiť svoje telo, začneme úplne inak. Pomôžem ti najprv získať chuť a obnoviť zablokovanú energiu a až potom začneme pracovať na tvojom tele:-) Všetko musí do seba zapadať ako puzzle...

Ušetrite čas a peniaze tým, že začnete jesť a cvičiť správne už od začiatku. Vyhnete sa tak začiatočníckym chybám a nebudete musieť držať prehnané hladovky. Nebudete musieť tráviť hodiny na nudnom bežiacom páse. Tým všetkým som si musel bohužiaľ sám prejsť, než som pochopil, že tadiaľ cesta nevedie .Zostaviť správny diétny jedálniček a tréningový plán nie je jednoduchá vec. Každý z nás je iný, má odlišné telo, potreby, vlastnosti i ciele. Nemožno si nájsť všeobecný vzor a podľa neho sa riadiť .Chce to dať si prácu so získaním všetkých dôležitých informácií a až podľa nich vytvoriť rozumný plán, ktorý Vám pomôže dostať sa k vysnívanému cieľu. Využijeme moje skúseností, vytvoríme spoločne základný jedálniček alebo tréningový plán, ktorý Vám bude vyhovovať a tiež Vás bude baviť! Tréning aj jedálniček budeme neustále vyvíjať k dokonalosti, aby ste maximálne využili potenciál Vášho tela. Od tejto chvíle Vás už nič nezastaví!

Samozrejme, pokiaľ sa Vám bude páčiť môj tréning a prístup, ktorý ale nie je med lízať. Naučil som sa, že ak chcem mať spokojný život a mať rád svoju postavu, tak musím výjsť z komfortu a prenastaviť myslenie.

Coaching - koučovanie, je spôsob podpory rozvoja schopností a zručností jednotlivcov i skupín. Koučovanie je partnerstvo s klientom v rozhovore, ktorý provokuje myšlienky a inšpiruje človeka maximalizovať svoj osobný a pracovný potenciál. Koučovanie viac než by niečomu učilo, pomáha učiť sa. Koučovanie je cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka, ktoré sa uskutočňuje buď priamo pri práci koučovaného človeka alebo mimo nej, spoločne s odborníkom na koučovanie - koučom. Kouč pomocou otázok podnecuje premýšľanie človeka, čím mu pomáha jasnejšie si uvedomovať súvislosti, zvyšovať svoju vnútornú angažovanosť a zdokonaľovať sa. Využíva pritom vnútornú motiváciu človeka. Pomáha premeniť vedomosti človeka pomocou nadobudnutých skúseností na zručnosti, ktoré mu pomáhajú v práci, pri zlepšovaní výkonu práce, ale aj v osobnom živote. Dnes je koučovanie dôležitou súčasťou rozvoja ľudských zdrojov.